HOME > >
제목 수강료 인상 안내 입니다!!~^^*
작성자 관리자
작성일 2022.11.03

안녕하세요!!~^^*
본원에서는 도로교통법 제110조 에 의거 교육과정 및 교육시간 등을 고려하여 11월 14일 부터
수강료가 아래와 같이 인상 되었습니다..  수깅생 여러분의 많은 이해를 부탁 드립니다.
                                                                        --- 아 래---
                구분          학과교육        장내기능        도로주행                    검정료                                합계                비고   
              1종보통        36,300        255,200        389,400      장내:60,500 /도로:71,500        812,900          단위: 원
              2종자동        36,300        244,200        367,400      장내:60,500 /도로:71,500        779,900                "
              2종소형        36,300(3h)  401,500          없음          장내:60,500 /도로: 없음              498,300              "
              원동기          55,000(5h)  292,000          없음          장내:49,500 /도로: 없음              425,700              "
              도로연수      1종보통(1h): 64,900원                          2종자동(1h): 60,500원

                                  *상기 금액은 경기남부경찰청 신고 금액으로 부가세(10%)포함한 금액 입니다

첨부파일